تبلیغات
منطقه آزاد - کشاکش آرا در جامعه شناسی
یکشنبه 8 مرداد 1391

کشاکش آرا در جامعه شناسی

   نوشته شده توسط: علی ولی پور    نوع مطلب :جامعه شناسی ،

کشاکش آرا در جامعه شناسی

استیون سیدمن در مقدمهء خود بر کتاب «کشاکش آرا در جامعه‌شناسی» از علاقهء خود به نظریهء اجتماعی در روزگار جوانی و میانسالی علم‌گرا و در پایان نگاهی دوباره به _«امر اجتماعی» این بار با نگاهی نسبی‌گرا می‌گوید.

سیدمن امید به جهانی بهتر را از دست نداده است اما این امید را به معنای دست برداشتن از تحلیل تجربی و دیدگاه تحلیل نمی‌داند. از نظر او هدف جامعه‌شناسی نه انباشت دانش است نه پدید آوردن دانش جامعه یا ساختن سیستمی از جامعه‌شناسی بلکه هدف آن ورود به بحث‌ها و مجادلاتی است که بر سر شکل فعلی و آیندهء جهان اجتماعی در جریان است.

وی بر این باور است ایمان به این که علم می‌تواند به ساختن جهانی بهتر کمک کند در کنه نظریهء اجتماعی مدرن جای دارد و دانشمندان علوم اجتماعی یعنی متفکرانی چون منتسکیو، کندرسه، مارکس، کنت، وبر، شارلوت پرکینزگیلمان و ا.ب.دوبویس که روش‌هایی نو و خلاقانه برای فهم منشا و معنای جهان اجتماعی پدید آوردند، قصد داشتند خطرات اجتماعی تهدیدکنندهء‌آزادی را مشخص و دورنمای پیشرفت را ترسیم کنند.

بنابراین جامعه‌شناسی نباید به تدریج از حیات عمومی جامعه فاصله گرفته و منحصر به حلقهء کوچک نظریه‌پردازان دانشگاهی شده و جامعه‌شناسی را تبدیل به مجموعهء اسرارآمیزی از مباحثات مفهومی و روش شناختی بکشاند چرا که در این صورت هم توجه محققان و هم توجه مردم را از دست خواهد داد. بلکه جامعه‌شناسی باید به طور جدی تلاش کند تا با زبانی قابل فهم به مسایل اجتماعی و سیاسی کلیدی زمان حاضر بپردازد.

استیون سیدمن از جامعه‌شناسان می‌خواهد که عامل برانگیزانندهء اخلاق را دوباره به مرکز نظریهء جامعه‌شناسی بازگردانند و دوباره در کسوت مربیان جامعه و عموم مردم به مسایل روز بنگرند.

کتاب «کشاکش آرا در جامعه‌شناسی» شامل پنج بخش است که در آن‌ها «سیدمن» به بررسی سنت کلاسیک، جامعه‌شناسی آمریکایی، نظریهء اروپایی، نظریات پست مدرن و وضعیت امروزی نظریهء اجتماعی می‌پردازد.

 

در نخستین فصل سیدمن بر لزوم خوانش آثار کلاسیک به علت دیدگاه‌های اجتماعی جذابی که دربارهء انسان تدوین کرده‌اند و آدمی و نهادهای بشری را عمیقا اجتماعی به حساب آورده‌اند و تصویری خلاق از زندگی اجتماعی و جهان مدرن‌ترسیم کرده‌اند شایستهء خواندن ارزیابی می‌کند.

اگوست کنت، کارل مارکس، امیل دورکیم و ماکس وبر جامعه‌شناسانی هستند که در اولین فصل به آن‌ها و آثارشان پرداخته شده است.

آثاری که به قول سیدمن باید آن‌ها را خواند چرا که معتقد بودند که انسان‌ها می‌توانند آینده‌شان را به دلخواه خود بسازند.

کنت جامعه را کل ارگانیکی می‌دانست که باورهای مذهبی و اخلاقی مشترک اجزای گوناگون آن را به یکدیگر پیوند داده‌اند. او ما را از خطرات ستایش فردگرایی بر حذر می‌دارد و همچون دورکیم معتقد بود که جامعهء سالم جامعه‌ای است که باورها و ارزش‌های مشترک آن را یکپارچه کرده باشند که در آن آزادی فردی مهم است اما یکپارچگی و انسجام کل جامعه هم همین طور.

مارکس، همچون کنت معتقد بود که جامعه چیزی بیش از مجموعهء افراد است و بر تحولات سیاسی و اقتصادی تاکید داشت نه فرهنگ. او تصور می‌کرد که جامعه حول تضاد منافع اجتماعی‌ای سامان یافته است که کاملا به طبقهء اجتماعی وابسته‌اند.

دورکیم، ایدهء اجتماعی بودن بشر را پذیرفت اما به جای این که جامعه را محصول فرد بداند، فردگرایی را محصول نیروهای اجتماعی به حساب آورد. او معتقد بود که فرد در نهادهای اجتماعی ریشه دارد و بر اهمیت باورها و ارزش‌های فرهنگی مشترک به مثابه لازمهء آزادی و وحدت اجتماعی تاکید داشت. برای مثال در بحث خودکشی او راه علاج را بیش‌تر اجتماعی و در افزایش همبستگی اجتماعی ارزیابی می‌کرد.

وبر، بر ساخته شدن خود در فرهنگ صحه می‌گذاشت. او مدعی تکوین فرهنگی رفتار اقتصادی فردگرایانه شد و بی‌آنکه زندگی مدرن را به دلیل اعطای آزادی به فرد ستایش کند با بدبینی شاهد حرکت فزاینده‌ای به سمت دیوانی شدن بود که می‌توانست آزادی فرد را از بین ببرد.

دومین بخش کتاب به نظریهء جامعه‌شناسی آمریکایی اختصاص یافته است که در آن می‌خوانیم جامعه‌شناسی آمریکایی، روح فردگرایی را به خود جذب کرده است مانند نظریهء کنش اداری پارسونز که در آن وی اصرار می‌کند فرد خالق زندگی اجتماعی خود است.

از نظر برگر و لاکمن، واقعیت اجتماعی نه محصول قوانین طبیعی یا نیروهای اجتماعی غیرشخصی بلکه بر ساختهء انسان‌های فعال واقعی است. میلز وبلا نیز هر دو برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در آمریکا به نیروی بالقوهء افراد متوسل می‌شوند. حتی نظریه‌پردازانی که طرفدار رویکردی کاملا طبیعی و علمی‌اند نیز معتقدند که فرد شالودهء جامعه است. کالینز زندگی اجتماعی را ساخته و کنش متقابل افراد می‌داند. بلو نیز به تعبیری افراد را جزو بنیادین نظریهء ساختار اجتماعی خود قرار می‌دهد. البته آن‌ها در اثر بازتاب نفوذ نظریه‌پردازان اروپایی و در واکنش به رویدادهایی همچون دوران رکود عظیم اقتصادی و دو جنگ جهانی است که متفکران اجتماعی آمریکایی از پارسونز گرفته تا بلا و بلو بر واقعیت محدودیت‌های اجتماعی به همان میزان تاکید کردند که بر واقعیت آزادی فرد.

با این همه در بخش عمده‌ای از اندیشهء اجتماعی آمریکایی، جامعه کاملا بر سرنوشت نوع بشر مسلط نیست، در نهایت این فرد است که خالق تقدیر خود خواهد بود.

دربارهء بازاندیشی در سنت کلاسیک آن هم توسط نظریه‌پردازان اروپایی در سومین بخش کتاب سیدمن از رویکرد گسترده‌تر متفکران اجتماعی اروپایی به نسبت آمریکایی‌ها می‌گوید. اروپایی‌ها غالبا از ایدهء علم اجتماعی و نظریه‌ای استقبال می‌کنند که فلسفه، تحلیل تجربی و نقد اخلاقی را با یکدیگر تلفیق می‌کند.

این فصل به بررسی اندیشه‌های یورگن هابرماس، آنتونی گیدنز و پیر بوردیو می‌پردازد که در اندیشهء آن‌ها نظریهء طبقاتی مارکس به منزلهء نقطهء عزیمتی برای درک نابرابری اجتماعی به حساب می‌آمد.

اما پس از جنگ جهانی دوم و در شرایط جدید جهانی آن‌ها با سر رسیدن دوران کمونیسم به اصلاح اندیشهء مارکسیستی همت گماردند.
بهترین نمونهء این رویکرد هم هابرماس است که اگرچه همواره به تحقیقات تجربی احترام می‌گذاشت اما آرزوی بزرگ او ترسیم نظریه‌ای عمومی دربارهء جامعه و تاریخ بود که شامل نظریه‌ای دربارهء مدرنیته و تفسیری فلسفی از بنیان‌های اخلاقی و معرفت شناختی علم اجتماعی نیز می‌شد.

نزد هابرماس همواره نظریه در نهایت، ارزش خود را از طریق آنچه برای گفتن دربارهء جهان دارد و کمکی که می‌تواند به خلق جهان اجتماعی بهتر کند، نشان می‌دهد.

در چهارمین بخش کتاب متفکران پست مدرن‌وارثان روشنگری خوانده می‌شوند که البته وارثانی منتقد که سعی دارند درک متفاوتی از دانش، زندگی اجتماعی، سیاست، خویشتن و تکامل اجتماعی ارایه کنند.

نگرش پست‌مدرن از نظر اندیشمندانی چون لیوتار، فوکو و باومن مبتنی است بر خویشتن‌های ساختهء جامعه که هویت‌های متعدد و بی‌ثبات دارند، آگاهی از پیوند دانش و قدرت، مسوولیت جدید اخلاقی در تولید دانش و تصویری از جامعه به منزلهء پدیده‌ای تکه‌تکه، عمیقا شکاف خورده و چند فرهنگی که حول کثیری از کشمکش‌های خاص سازمان یافته است.

سیدمن می‌گوید که پست‌مدرن‌ها به جای رویایی پیشین مبنی بر پایان یافتن تمامی سرکوب‌های اجتماعی، از کشمکش جاودان بر سر لذت، انتخاب، ابراز وجود، پیوند اجتماعی و عدالت خبر می‌دهند.

شرح این کشمکش جاودان در اندیشه‌های ژاک دریدا، ژان فرانسوا لیوتار، ژان بودریار و میشل فوکو را در این فصل بخوانید.

پنجمین بخش کتاب هم به بررسی نظریهء فمینیستی، نظریهء نژادی انتقادی، آفریقا‌مداری، نظریهء هویت و پسااستعمارگرایی اختصاص دارد که در آن می‌توان از اندیشه‌های دوروتی اسمیت، جودیت باتلر، مولفی کته آسانته، پاتریشیا هیل کالینز، کوام آنتونی آپیا، آدرین ریچ، امانوئل والرشتاین، ادواردسعید و آنتونیو نگری و نظر سیدمن نسبت به آن‌ها آگاهی یافت.

هر چند که دوران جست‌وجوی علم جامعه‌ای که با اطمینان به سمت حقیقت عینی گام بردارد، سپری شده است اما سازمان پسارشته‌ای دانش اجتماعی اکنون با پایبندی به دقت تحلیل، بازاندیشی انتقادی و سوال بی‌وقفه از معنای دانش و زندگی اجتماعی، در فرهنگ بشری همچنان پویا به اندیشه‌ورزی برای آینده ادامه می‌دهد.

نشر نی «کشاکش آرا در جامعه‌شناسی» نوشتهء «استیون سیدمن» را با ترجمهء «هادی جلیلی» در ۳۷۵ صفحه منتشر کرده است.

 

روزنامه سرمایه

 


canadian pharcharmy online
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 18 و 28 دقیقه و 40 ثانیه

Appreciate it. Loads of material.

drugstore online reviews online canadian pharmacy canadian pharmaceuticals stocks canada viagra good canadian online pharmacies canadian pharmacies shipping to usa drugs for sale in uk buy viagrow pro drugs for sale online canadian rx
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 19 و 58 دقیقه و 20 ثانیه

You actually revealed that superbly!
cialis online cuanto cuesta cialis yaho generic cialis with dapoxetine only best offers cialis use cialis kaufen prix de cialis enter site natural cialis how much does a cialis cost cialis italia gratis cialis manufacturer coupon
http://buycialisky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 16 و 54 دقیقه و 34 ثانیه

Seriously plenty of fantastic data!
deutschland cialis online tadalafil 10 mg cialis professional from usa what is cialis cialis tablets for sale brand cialis nl cialis savings card safe dosage for cialis cialis 50 mg soft tab cialis generic
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 05 و 39 دقیقه و 24 ثانیه

Beneficial forum posts. Many thanks.
buy cialis online cheapest only here cialis pills cialis billig cialis wir preise low cost cialis 20mg tadalafil generic cialis generico postepay wow cialis tadalafil 100mg look here cialis order on line i recommend cialis generico
canadian pharmaceuticals online
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 21 و 22 دقیقه و 45 ثانیه

Great posts, Thank you!
buy vistagra online safe pharmacy canada plus pharmacy canada best canada medications buy trust pharmacy of canada viagra canadiense canada pharmacies online prescriptions drugstore online india drugs for sale usa canadian rxlist
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 05 و 01 دقیقه و 59 ثانیه

Really loads of wonderful knowledge.
viagra online prescription buy viagra online now sildenafil buy uk can you buy viagra without prescription where yo buy viagra buy viagra super active online generic viagra cheap viagra pharmacy levitra buy sildenafil tablets online buy brand viagra online
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 21 و 15 دقیقه و 46 ثانیه

Nicely put. Thanks.
buy original cialis cialis 20 mg cut in half cialis diario compra sialis order cialis from india prezzo cialis a buon mercato cialis authentique suisse effetti del cialis cialis kaufen wo cialis tablets australia
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 03 و 01 دقیقه و 18 ثانیه

Nicely put, Thanks a lot!
cialis coupons printable cialis flussig only best offers 100mg cialis buy online cialis 5mg generic cialis levitra cialis 20mg prix en pharmacie cialis 100 mg 30 tablet cialis prezzo al pubblico cialis professional yohimbe cialis generic
http://cialisonl.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 13 و 36 دقیقه و 43 ثانیه

Really plenty of excellent facts!
cialis in sconto viagra vs cialis vs levitra cialis sans ordonnance cialis daily dose generic cialis generico warnings for cialis achat cialis en itali prix de cialis cialis online nederland how much does a cialis cost
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 03 و 49 دقیقه و 05 ثانیه

With thanks. Valuable stuff.
cheapest place to buy viagra online online viagra uk ordering viagra online pfizer viagra how to get viagra from doctor viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy viagra online australia order viagra uk buy viagra brand online cheap viagra
babecolate.com
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 13 و 59 دقیقه و 09 ثانیه

With thanks! Excellent information!
cialis herbs does cialis cause gout does cialis cause gout cialis 50 mg soft tab india cialis 100mg cost cuanto cuesta cialis yaho cialis side effects cialis generisches kanada where to buy cialis in ontario cialis from canada
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 03 و 55 دقیقه و 28 ثانیه

Helpful forum posts. Kudos.
tadalafil 5mg link for you cialis price cialis qualitat cialis rezeptfrei tadalafil tablets india cialis 100mg cost we like it cialis soft gel cialis generic cialis preise schweiz buy generic cialis
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 05 و 13 دقیقه و 44 ثانیه

You actually reported that adequately!
cialis generico in farmacia cilas viagra vs cialis vs levitra the best choice cialis woman cialis e hiv buying cialis on internet cialis coupons costo in farmacia cialis generic cialis at walmart cost of cialis cvs
Cialis prices
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 20 و 07 دقیقه و 57 ثانیه

This is nicely said! !
cialis pills free generic cialis cialis generico prezzo di cialis in bulgaria buy original cialis cialis generic tadalafil buy achat cialis en suisse comprar cialis 10 espa241a cialis tadalafil recommended site cialis kanada
Tadalafil 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 07 و 00 دقیقه و 02 ثانیه

You expressed that exceptionally well!
can you buy viagra online buy viagra online nz can i buy viagra without prescription where can you purchase viagra buy viagra india viagra price buy female viagra online where can you buy viagra over the counter how to buy generic viagra online buy sildenafil tablets
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 22 و 45 دقیقه و 04 ثانیه

Amazing posts, With thanks.
cialis canada cialis tablets for sale tadalafil generic tadalafil 5mg where to buy cialis in ontario achat cialis en europe cialis qualitat cialis for bph cialis super acti only now cialis for sale in us
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 02 و 08 دقیقه و 15 ثانیه

Fine tips. Kudos.
buy cialis online legal generic cialis at the pharmacy cuanto cuesta cialis yaho generic cialis at the pharmacy cialis online nederland cialis 20 mg effectiveness click here cialis daily uk legalidad de comprar cialis cialis patent expiration the best choice cialis woman
Justin
جمعه 17 آذر 1396 ساعت 15 و 49 دقیقه و 07 ثانیه
I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really fastidious
piece of writing on building up new weblog.
foot pain
سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت 21 و 38 دقیقه و 59 ثانیه
Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am having issues
with your RSS. I don't know why I can't join it. Is there anybody getting similar RSS issues?
Anybody who knows the answer can you kindly respond?
Thanks!!
levelpage2159.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 ساعت 21 و 31 دقیقه و 38 ثانیه
you are in point of fact a good webmaster. The site
loading velocity is incredible. It seems that you are
doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork.
you have performed a wonderful task on this topic!
Kassie
جمعه 16 تیر 1396 ساعت 18 و 46 دقیقه و 32 ثانیه
Good day I am so grateful I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Regardless I
am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have
time to go through it all at the minute but I have
book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read more, Please do
keep up the fantastic work.
Trey
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 02 و 59 دقیقه و 43 ثانیه
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is
really informative. I'm going to watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing.
Cheers!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 06 و 25 دقیقه و 17 ثانیه
Just wish to say your article is as astonishing.
The clearness in your post is just cool and i can assume you are an expert on this subject.

Fine with your permission let me to grab your RSS feed
to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر