تبلیغات
منطقه آزاد - تاریخ معاصر مطبوعات و روزنامه نگاری در ایران
پنجشنبه 12 مرداد 1391

تاریخ معاصر مطبوعات و روزنامه نگاری در ایران

   نوشته شده توسط: علی ولی پور    نوع مطلب :روزنامه نگاری ،

آنچه گذشت...

(تاریخ معاصر مطبوعات و روزنامه نگاری در ایران)

آزادی مطبوعات تنها از سوی قدرت های سیاسی و دولت ها محدود نمی شود بلکه در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران تحدید این آزادی ها ناشی از مشکلات اقتصادی نظام روزنامه نگاری است.

ایجاد فضای عمومی مطلوب مطبوعاتی برای گسترش آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، توانمند سازی مطبوعات برای حمایت از آزادی های مشروع جامعه، پاسخگویی به نیازهای مردم و پیگیری مطالبات آنها به عنوان وجدان عمومی، آموزش های حرفه ای و استقلال رای در روزنامه نگاری همگی بخشی از مهمترین پیش شرط های لازم برای شکل گیری یک نظام روزنامه نگاری حرفه ای و تاثیرگذار به شمار می روند اما به نظر می رسد مجموعه این موارد در نگاهی عمیق تر می توانند تابعی از شرایط استقلال اقتصادی مطبوعات هر کشوری باشند. در سال های اخیر بسیاری از صاحب نظران حوزه رسانه و مطبوعات با انتقاد از تداوم وابستگی روزنامه های ایران به دولت یکی از مهمترین راهکارهای توسعه نظام مطبوعاتی ایران را کاهش تدریجی میزان وابستگی روزنامه ها به کمک های دولتی از یک سو و راه اندازی موسسات مطبوعاتی مستقل خصوصی از سوی دیگر دانستند. با این همه به نظر می رسد با وجود همه استدلال های منطقی و امیدواری های که می توان به راه اندازی موسسات مطبوعاتی خصوصی در ایران داشت به جز تعداد معدودی از روزنامه های اقتصادی که اکنون چند سالی است به طور نسبی با کمترین میزان کمک های دولتی اداره می شوند یا در صورت قطع یارانه های دولتی همچنان قادر به ادامه فعالیت خواهند بود، بیشتر روزنامه های ایران همچنان وابستگی اقتصادی خود را به دولت حفظ کرده اند.

با وجود اینکه شرایط اقتصادی روزنامه های ایران در جای خود یکی از مهمترین موانع توسعه یافتگی نظام مطبوعات در کشور به شمار می رود نگاهی دقیق تر به مستندات کارشناسی و منابع مطالعاتی موجد نشان می دهد یکی از حوزه های کمتر مطالعه شده و در مغفول مانده روزنامه نگاری در ایران همین بخش است.

▪ استقلال اقتصادی مطبوعات را به طور خلاصه می توان از دو منظر مورد توجه قرار داد :

۱) استقلال اقتصادی برای مطبوعاتی که با اهداف فرهنگی، تقویت جامعه مدنی و تحقق آزادی بیان و خدمات عمومی ایجاد شده و فعالیت می کنند.

۲) استقلال اقتصادی برای مطبوعاتی که در خدمت گسترش ثروت، قدرت و سلطه گروهی اندک قرار دارند.

آنچه در این مقاله مورد نظر ماست، استقلال اقتصادی از نوع اول است که سبب می شود روزنامه نگاری به جریان آزاد اطلاعات و تحقق جامعه مدنی کمک کند. به نظر می رسد موانع بازدارنده توسعه مطبوعات در ایران همانطور که در سایر بخش ها مانع از بالندگی و پیشرفت نظام روزنامه نگاری ایران شدند، اقتصاد روزنامه نگاری را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است.

مطبوعات در ایران از ابتدای تاسیس تاکنون بیشتر مراحل استبدادی و انقلابی را تجربه کرده اند و اکنون در حال گذار به مرحله مطبوعات تجاری هستند با وجود این همین مطبوعاتی که در مسیر تجاری گام بر می دارند در پاره ای از حوزه ها مشخصات دوره های قبل را حفظ کرده اند. موسسات مطبوعاتی بزرگ ایران عمدتا به شکل رسانه های دولتی عمل می کنند و با کارکردهای سیاسی در انتخابات تاثیرگذاری ویژه دارند.(میر عابدینی، ۱۳۸۳ : ۵۵۳) در یک نگاه کلی می توان گفت تکوین مطبوعات در ایران با فاصله تاریخی ۲۰۰ ساله نسبت به تحولات روزنامه نگاری در جوامع غربی آن هم با فهم نادرست از نقش و ساخت مطبوعات غرب صورت گرفته است و تاخیر در شکل گیری نظام روزنامه نگاری در ایران، حاکمیت روح تقلید و اقتباس از شیوه روزنامه نگاری غربی، طی ناقص و از هم گسیخته مراحل رشد مطبوعات و دیرپایی دوران مطبوعات استبدادی و وابسته به دولت از مهمترین موانع توسعه روزنامه نگاری حرفه ای در ایران به شمار می رود که پیامد های خود را به اقتصاد روزنامه نگاری نیز تحمیل کرده است.(خانیکی، ۱۳۸۱ : ۱۳۴)

نگاهی به تاریخ مطبوعات ایران در یکصد سال اخیر گویای آن است که با وجود فشارهای دولتی بر مطبوعات، روزنامه های ایران در سال های پیش از پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ تلاش هایی را برای فعالیت به صورت روزنامه های تجاری و عبور از مرحله روزنامه نگاری دولتی آغاز کرده بودند. اطلاعات، کیهان و آیندگان در آن سال ها به تدریج به سمت ایجاد نهادهای مطبوعاتی خصوصی و تا حد امکان مستقل (از نظر جهت گیری های سه گانه به سمت مطبوعات تجاری) حرکت کردند و این فرایند موجب تقویت رویکردهای کیفی این روزنامه ها در رقابت با یکدیگر برای تصاحب بازار اگهی ها شد. اعتصاب ۶۲ روزه مطبوعات در پاییز ۵۷ تیراژ روزنامه های ایران را به شدت افزایش داد و حمایت عمومی از آزادی مطبوعات بر رونق اقتصادی روزنامه ها و افزایش انگیزه های تجاری آنها افزود. انقلاب اسلامی ایران تحولاتی جدی در فرایند شکل گیری مطبوعات تجاری ایجاد کرد و رواج روزنامه نگاری حزبی که آسیبی جدید برای مطبوعات مستقل به ویژه مطبوعات تجاری است مانع از آن شد که بنیان های اقتصادی مستقل در روزنامه نگاری ایران مورد توجه قرار گیرد. (عابدینی، ۱۳۸۳ : ۵۶۳ و ۵۶۴)

تیراژ و تعداد مطبوعات ایران در سال های بعد (به طور مشخص دوران هشت ساله جنگ عراق و ایران) به دلیل سیاست های محدود کننده دولتی و شرایط خاص کشور کاهش یافت اما با پایان جنگ و به دنبال تاسیس معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی در وزارت فرهنگ و ارشاد راهبردهای نوینی برای فعالیت مطبوعات به کار گرفته شد. در این سال ها اختصاص کمک های مالی از طریق توزیع کاغذ ارزان و تسهیلات فنی موجی از شکوفایی بی سابقه مطبوعات را به دنبال داشت به گونه ای که نشریات دوره ای که کمتر از ۱۰۰ عنوان بودند به ۵۵۰ عنوان افزایش یافتند.در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ با شکل گیری و بازسازی نهادهای اقتصادی امید های تازه ای برای شکل گیری روزنامه های تجاری پدید آمد و مطبوعاتی از درون نهادهای دولتی و نیز نهادهای شبه دولتی شکل گرفتند.در مقابل دو روزنامه مهم و تاثیرگذار ایران کیهان و اطلاعات که در آن زمان بازیگردانان اصلی نظام روزنامه نگاری ایران بودند شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی روزنامه همشهری را راه اندازی کرد که فعالیت آن به نقطه عطفی در فعالیت مطبوعات تجاری و حرفه ای تبدیل شد.(همان، ۵۶۷)

این روزنامه علاوه بر اینکه با نوآوری کلیشه های حاکم بر روزنامه نگاری سنتی زمان خود را متحول کرد و در قالب روزنامه ای تمام رنگی با عناوین، صفحات و موضوعات جذاب ظاهر شد و با تحول گرایی در صنعت آگهی ها، اقتصاد روزنامه نگاری ایران را متحول کرد. از سوی دیگر جذب پاره ای از نخبگان فرهنگی و تسهیلاتی که این روزنامه برای خود فراهم آورده بود موجب شد رویه وبرخورد گردانندگان دیگر روزنامه ها نیز با روزنامه نگاران تغییر کند.

اقتصاد روزنامه نگاری در ایران در سال های پس از دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ اگرچه با تحولات قابل تاملی مواجه نشد اما شکل گیری موسسات مشابه مطبوعاتی دیگری مانند ایران (وابسته به دولت)،جام جم (وابسته به سازمان صدا و سیما) نشان دهنده تداوم حرکتی ناقص اما تدریجی به سمت شکل گیری مطبوعات دولتی ـ تجاری است.

در این میان و در دوره دوم اصلاحات که به نوعی فعالیت روزنامه ها تحت کنترل بیشتری قرار گرفته و از تعداد مطبوعات منتقد کاسته شد، شکل گیری و فعالیت روزنامه هایی مانند شرق که توسط نسل جدید روزنامه نگاران جوان در ایران هدایت می شد تجربه متفاوتی را در فعالیت روزنامه های تجاری در ایران به دنبال داشت. اگرچه بخشی از هزینه های این روزنامه مانند دیگر روزنامه ها از یارانه های دولتی تامین می شد اما افزایش تیراژ و نیز دامنه نفوذ این روزنامه در گروه های پرشماری از مخاطبان به ویژه نخبگان شرایطی را فراهم کرد که این روزنامه پس از ۳ سال فعالیت بتواند نخستین شرایط را برای راه اندازی یک نهاد مطبوعاتی تجاری خصوصی فراهم کند. با این همه تجربه نشان داد اقتدارگرایی دولتی در ایران فعالیت چنین نهادهای مطبوعاتی مستقلی را به سختی تحمل می کند و این روزنامه در نخستین سالی که برای تاسیس یک موسسه مطبوعاتی مستقل اقداماتی را آغاز کرده بود توقیف شد. به نظر می رسد مهمترین مقاومت ها برای شکل گیری نهادهای مطبوعاتی بزرگ تجاری خصوصی در ایران از این روست که این احتمال وجود دارد این موسسات به دلیل استقلال مالی از دولت بتوانند از خط قرمز های عرفی موجود فراتر روند، بر جذابیت محتوا و ویژگی های رسانه ای در اختیار دارند بیفزایند.

محدود شدن فضای نقد در مطبوعات ایران پس از سال ۱۳۸۳ شرایط متفاوتی را برای فعالیت روزنامه ها به دنبال داشته است. مطبوعات در سال های اخیر وارد دوران دیگری شده اند که اگرچه شباهت های بیشتری را به مطبوعات تجاری نشان می دهند اما عمده مطبوعاتی که توانسته اند در بازی قدرت با دولت و حذف رسانه های خصوصی جان سالم به در برند آنها هستند که با موضوعات تخصصی برای مثال موضوعات اقتصادی فعالیت می کنند.

به دلایل متعدد که مهمترین آن بی ثباتی حرفه روزنامه نگاری در ایران به دلیل مداخلات دولت است، روزنامه نگاری در ایران صنعتی درآمد زا به شمار نمی رود و مجموعه این شرایط دشواری های حرفه روزنامه نگاری را برای خبرنگاران و روزنامه نگاران دو چندان کرده است. توقیف های مکرر روزنامه ها به ویژه در سال های اخیر شده ریسک سرمایه گذاری اقتصادی در این بخش را بالا برده و به این ترتیب تعداد کمتری از سرمایه گذاران برای راه اندازی یک موسسه مطبوعاتی مستقل و خصوصی همکاری می کنند چرا که تجربه نشان می دهد عمده موسسات خصوصی مطبوعاتی موفق از جانب رقیبان دولتی خود تحمل نمی شوند و در صورت توقیف و تعطیلی مرجعی پاسخگوی خسارت های وارده به سرمایه گذاران نیست.(جعفری، ۱۳۸۵)

مطبوعات در ایران به ندرت و در برهه های زمانی محدودی توانسته اند به عنوان بنگاه اقتصادی و تجاری کاهش وابستگی به دولت و مفهوم استقلال نسبی را تجربه کنند اما تمایل دولت ها به نظارت عمیق و هدایت گرانه مطبوعات از سویی و احساس راحتی مطبوعات به این شکل از وابستگی کیفیت فعالیت حرفه ای روزنامه نگاری را تحت تاثیر قرار داده است و نمی توان انتظار داشت در فرایند روزنامه نگاری وابسته به دولت یا وابسته به احزاب و جریان هاس سیاسی، روزنامه نگار تحقیقی تربیت شود.

بی توجهی به استقلال اقتصادی مطبوعات و وضعیت معیشتی روزنامه نگاران ایرانی موجب بیکاری های مکرر شده است. بسیاری از آنها پس از توقیف نشریه شان دوران طولانی بیکاری را تجربه می کنند و به دلیل برخوردار نبودن از حقوق صنفی مانند بیمه بیکاری، فشارهای اقتصادی بیشتری را متحمل می شوند. به این ترتیب روزنامه نگارانی که درگیر تامین ابتدایی ترین هزینه های زندگی خود هستند و از فقدان امنیت شغلی رنج می برند در بسیاری از موارد ناگزیر شده اند برای گذران زندگی به کار در روابط عمومی ها روی آورده و روزنامه نگاری را به عنوان شغل دوم انتخاب کنند یا همزمان در چندین نشریه مشغول به کارند که این موضوع کارآمدی و کیفیت کار آنها را به شدت کاهش داده است. در این میان می توان شمار قابل توجهی از روزنامه نگاران را مورد توجه قرار داد که به دلیل شرایط اقتصادی این حرفه شغل خود را تغییر داده اند و به کل از دنیای روزنامه نگاری فاصله گرفته اند.

نگاهی دقیق تر به میزان درآمد روزنامه نگاران در کشورهای جهان و مقایسه آن با ایران نشان دهنده فاصله معنادار و قابل توجه میان دستمزد روزنامه نگاران ایرانی در مقایسه با روزنامه نگاران دیگر کشورهای جهان است. در ایران میانگین دستمزد برای خبرنگاران تازه کار ۲۲۰ دلار در ماه و برای خبرنگاران حرفه ای ۴۰۰ دلار است به عبارت دیگر خبرنگاری که با یک سال سابقه کاری وارد حرفه روزنامه نگاری شده است سالانه ۲۶۴۰ دلار حقوق و خبرنگاری که بیش از ۵ سال سابقه کاری دارد ۴۸۰۰ دلار دریافت می کند. این درآمد برای دبیران سرویس و سردبیران روزنامه های ایرانی حداقل ۵۵۰ دلار و حداکثر ۲۰۰۰ دلار در ماه محاسبه می شود. حقوق یک روزنامه نگار با سابقه ۵ – ۱۰ سال در ایران در مقام دبیران سرویس سالانه چیزی حدود ۶۶۰۰ دلار و حداکثر ۸۰۰۰ هزار دلار محاسبه می شود و یک روزنامه نگار کارکشته با سابقه ۱۰ ۲۰ سال کار روزنامه نگاری نیز در صورت فعالیت مستمر در یک تحریریه حداکثر سالانه ۲۴۰۰۰ هزار دلار درآمد دارد. این در حالی است که بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات آمریکا حداقل میزان دستمزد برای یک روزنامه نگار آمریکایی با یک سال و کمتر از یک سال سابقه کاری دارد معادل ۳۰ هزار دلار در سال برآورد می شود. نگاهی به میزان درآمد روزنامه نگاران اروپایی نیز با وجود اینکه آنها در مقایسه با روزنامه نگاران آمریکایی حقوق کمتری دریافت می کنند نیز نشان دهنده فاصله معنادار حقوق دریافتی آنها با روزنامه نگاران ایرانی است. حداقل دستمزد برای یک روزنامه نگار کارآموز در اروپا ۱۰ هزار دلار در سال است در حالی که حداکثر میزان حقوق دبیران سرویس روزنامه های ایران( با فرض اشتغال در یک رسانه) به سختی به ۸ هزار دلار در سال می رسد.

ممکن است برخی این نکته را مطرح کنند که با توجه به اینکه روزنامه نگاری و روزنامه خوانی برای مردمان ساکن در قاره های اروپا و آمریکا به یک عادت و در واقع نیاز هر روزه تبدیل شده استت، طبیعی است برای روزنامه نگاران بازار کار بهتری و به تناسب آن موقعیت های شغلی با درآمدهای بالاتر وجود داشته باشد به عبارت بهتر در یک نظام توسعه یافته و دارای مطبوعات توسعه یافته انتظار روزنامه نگاران از نظر حرفه ای، کارایی و شرایط کلی کار عملکرد به مراتب بهتری دارند، روزنامه ها در این کشورها با تیراژ بالاتری منتشر می شوند و به فروش می رسند و در نتیجه و در یک فرایند منطقی روزنامه نگاران حقوق بیشتری دریافت می کنند اما با وجود صحت چنین دیدگاهی و تاکید بر اینکه نمی توان انتظار داشت در کشوری که هنوز فاقد یک نظام توسعه یافت مطبوعاتی است و حداکثر شمارگان روزنامه های آن از ۲ میلیون نسخه در روز فراتر نمی رود انتظار داشت روزنامه نگاری در شمار حرفه های پردرآمد قرار گیرد اما نگاهی به فاصله فاحش میان میانگین جهانی حقوق متوسط روزنامه نگاران مبتدی و تازه کار در جهان و میزان دریافتی روزنامه نگاران در ایران نشان دهنده واقعیت های دیگری است. بر اساس آخرین آمارهای جهانی متوسط حقوق روزنامه نگاران در جهان ۳۵ هزار دلار در سال بر آورد می شود. آمارهای دیگری نشان می دهد کمترین میزان دستمزد برای روزنامه نگاران آمارتور و افرادی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند و دوره های کارآموزی را سپری می کنند یا تازه به اتمام رساندند هزار دلار در ماه است. این در حالی است که نتایج یک تحقیق که توسط انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران انجام شده نشان می دهد میانگین حقوق روزنامه نگاری در ایران برای مردان ۲۶۰ و برای زنان ۱۷۰ هزار تومان است. (خبرگزاری ایسنا) چنین درآمدی هزینه های عادی زندگی روزنامه نگاران ایرانی را به سختی تامین می کند و به نظر می رسد در چنین شرایطی محدودیت های اقتصادی یکی از موانع مهمی است که می تواند روزنامه را برای تداوم فعالیت حرفه ای دچار تردید کند. از سوی دیگر در سال های اخیر با شکننده تر شدن وضعیت امنیت شغلی روزنامه نگاران به دلیل تعطیلی چندین نشریه شرایطی برای بسیاری از آنها فراهم شده است که ناگزیرند برای گذران زندگی و با وجود افزایش هزینه ها با دریافت حقوق هایی به مراتب کمتر از سال های گذشته در نشریات مشغول به کارشوند. مجموعه این شرایط است که لزوم توجه به پارامترهای اقتصادی را در فرایند رشد و توسعه نظام مطبوعاتی ایران دو چندان می کند.


http://cleantalkorg2.ru/
جمعه 23 آذر 1397 ساعت 01 و 45 دقیقه و 41 ثانیه
Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering
if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having
trouble finding one? Thanks a lot!
buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 02 و 38 دقیقه و 54 ثانیه

Helpful stuff. With thanks.
when will generic cialis be available generic low dose cialis cost of cialis cvs we use it 50 mg cialis dose comprar cialis navarr cialis patent expiration dose size of cialis generic cialis 20mg tablets tesco price cialis viagra vs cialis vs levitra
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 07 و 15 دقیقه و 03 ثانیه

Wow tons of awesome data.
preis cialis 20mg schweiz purchase once a day cialis when can i take another cialis generic low dose cialis cialis australia org cialis kaufen cialis 5 mg funziona cialis flussig cialis authentique suisse cialis tablets
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 12 و 27 دقیقه و 59 ثانیه

Very good data. With thanks!
click here to buy cialis weblink price cialis cialis y deporte cialis cuantos mg hay bulk cialis cialis savings card the best site cialis tablets buy name brand cialis on line can i take cialis and ecstasy generic cialis tadalafil
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 00 و 59 دقیقه و 26 ثانیه

Perfectly expressed indeed! .
cialis coupon cialis canada on line cialis generic low cost cialis 20mg preis cialis 20mg schweiz cialis 20mg prix en pharmacie 40 mg cialis what if i take tadalafil 10 mg side effects for cialis cialis for daily use
where to buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 14 و 02 دقیقه و 19 ثانیه

Information effectively considered..
canadian drugs generic cialis generic cialis tadalafil prices for cialis 50mg cialis 20 mg cut in half generic cialis with dapoxetine cialis kaufen cialis in sconto purchase once a day cialis venta de cialis canada rezeptfrei cialis apotheke
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 02 و 34 دقیقه و 53 ثانیه

Thank you. Quite a lot of facts!

cialis generico lilly price cialis per pill generic for cialis how to buy cialis online usa cialis generika click here take cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis from canada safe site to buy cialis online cipla cialis online
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 13 و 31 دقیقه و 39 ثانیه

Wonderful data. Cheers.
prices on cialis 10 mg generico cialis mexico cialis for sale in europa cialis online napol safe site to buy cialis online cialis 5 mg para diabeticos link for you cialis price if a woman takes a mans cialis only best offers 100mg cialis when can i take another cialis
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 02 و 16 دقیقه و 22 ثانیه

Amazing loads of terrific info!
generico cialis mexico trusted tabled cialis softabs how do cialis pills work when can i take another cialis we choice cialis uk buying cialis overnight cialis super kamagra cialis et insomni cialis patent expiration look here cialis cheap canada
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 13 و 22 دقیقه و 39 ثانیه

Regards! A lot of write ups!

tadalafil 20mg venta de cialis canada cialis lilly tadalafi cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg para diabeticos cialis without a doctor's prescription cialis 100 mg 30 tablet cialis 20 mg best price 40 mg cialis what if i take cialis tablets australia
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 02 و 03 دقیقه و 44 ثانیه

Very good data. Cheers.
cialis authentique suisse cialis italia gratis cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg effetti collateral cialis mit grapefruitsaft we like it safe cheap cialis we recommend cialis best buy india cialis 100mg cost the best site cialis tablets cialis 100mg suppliers
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 13 و 23 دقیقه و 51 ثانیه

Amazing info, Thanks!
cialis online deutschland preis cialis 20mg schweiz cialis prices cialis rckenschmerzen cialis usa cost cialis pills in singapore non 5 mg cialis generici non 5 mg cialis generici generic cialis tadalafil cialis generico milano
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 01 و 36 دقیقه و 16 ثانیه

Whoa all kinds of superb tips!
cialis with 2 days delivery can i take cialis and ecstasy cialis professional yohimbe cuanto cuesta cialis yaho cialis generique 5 mg i recommend cialis generico costo in farmacia cialis buy original cialis trusted tabled cialis softabs costo in farmacia cialis
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 14 و 17 دقیقه و 14 ثانیه

Seriously quite a lot of terrific information!
the best site cialis tablets cialis 5mg prix try it no rx cialis cialis rezeptfrei sterreich generic cialis 20mg uk cialis generico lilly cialis daily wow look it cialis mexico cialis tablets cialis diario compra
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 02 و 30 دقیقه و 10 ثانیه

Useful material. Thanks a lot.
cialis sicuro in linea no prescription cialis cheap rezeptfrei cialis apotheke cialis et insomni cialis side effects tadalafil tablets cialis online holland achat cialis en suisse tesco price cialis the best site cialis tablets
buy cialis online best price
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 15 و 10 دقیقه و 17 ثانیه

Really tons of wonderful advice.
price cialis best cialis 100mg suppliers cialis for bph deutschland cialis online cialis prezzo al pubblico cialis 20mg prix en pharmacie cialis daily prescription doctor cialis cialis name brand cheap click now buy cialis brand
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 03 و 01 دقیقه و 15 ثانیه

Position effectively considered!!
cialis et insomni cialis professional yohimbe prezzo cialis a buon mercato cialis from canada acheter du cialis a geneve cialis 05 safe site to buy cialis online cialis diario compra look here cialis order on line cialis per paypa
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 14 و 30 دقیقه و 59 ثانیه

Thanks. Loads of content.

cialis tadalafil buy brand cialis cheap cialis usa cost click now cialis from canada can i take cialis and ecstasy cialis 5mg billiger cialis canada on line generic cialis at walmart the best site cialis tablets cialis for sale
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 02 و 33 دقیقه و 12 ثانیه

You actually suggested this terrifically.
cialis online napol cialis generic tadalafil buy acheter du cialis a geneve cialis online we like it safe cheap cialis look here cialis cheap canada only best offers 100mg cialis cialis 5 mg buy cialis generique cialis en 24 hora
tabletten zum abnehmen test
شنبه 26 آبان 1397 ساعت 03 و 06 دقیقه و 44 ثانیه
I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself?
Please reply back as I'm planning to create my own personal
website and would love to find out where you got this from or just what the theme is
named. Kudos!
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت 05 و 58 دقیقه و 57 ثانیه
very good post, i surely enjoy this fabulous website, keep on it
callasshirley.angelfire.com
چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت 16 و 48 دقیقه و 27 ثانیه
Hi there, its nice article regarding media print, we all be aware of media is
a impressive source of data.
Get Paid To Take Surveys
دوشنبه 21 آبان 1397 ساعت 08 و 08 دقیقه و 56 ثانیه
Make some extra cash or even a full-time income taking surveys.
You don’t need to leave your house to make this money. Check out all the
details simply by visiting this site http://kudoflow.com/5eFZ
wildtequilla
چهارشنبه 16 آبان 1397 ساعت 07 و 30 دقیقه و 04 ثانیه
Every guy needs to know a cam girl like
http://www.camgirl.pw/wildtequilla/ She is a doll. You’ll have a whole lot of
fun with any girl at this site. The type of fun that will put a smile on your face for
days to come.
buy cialis with no prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 08 و 28 دقیقه و 29 ثانیه

You suggested that exceptionally well.
generic cialis in vietnam look here cialis cheap canada cialis 5 effetti collaterali viagra vs cialis vs levitra opinioni cialis generico generic cialis soft gels cialis 5 mg buy cialis 5 mg funziona cialis tadalafil online cialis manufacturer coupon
online pharmacy canada
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 18 و 52 دقیقه و 21 ثانیه

Kudos. Quite a lot of advice.

online pharmacies of canada canadian pharmacy meds canadian cialis aarp recommended canadian pharmacies canada pharmacies account canadian pharmacy online 24 canadian discount pharmacies in canada canada drug pharmacy canadian pharmacies that ship to us trust pharmacy canada
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 06 و 07 دقیقه و 52 ثانیه

Thank you. I like it.
get cheap cialis order a sample of cialis preis cialis 20mg schweiz cialis for daily use cialis 20 mg cut in half cialis para que sirve i recommend cialis generico we like it cialis soft gel cialis patent expiration buying cialis on internet
canada medications buy
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 21 و 53 دقیقه و 31 ثانیه

Really lots of wonderful tips.
safe canadian online pharmacies global pharmacy canada canadian rx world pharmacy no 1 canadian pharcharmy online online pharmacy canada canadian online pharmacies legitimate prescription drugs without prior prescription canadian online pharmacies canadian medications online viagra canadiense
get viagra online prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 05 و 16 دقیقه و 42 ثانیه

You actually reported it fantastically.
buying online viagra online viagra no prescription buy generic viagra without prescription viagra pharmacy viagra buy viagra cheapest viagra pills online buy generic sildenafil online price for viagra buying viagra from canada buy viagra mastercard viagra online with prescription
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 21 و 31 دقیقه و 13 ثانیه

Very good data, Thanks a lot.
we like it cialis price chinese cialis 50 mg cialis with 2 days delivery viagra or cialis low dose cialis blood pressure cialis sicuro in linea cialis generico cipla cialis online safe dosage for cialis how to purchase cialis on line
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30