تبلیغات
منطقه آزاد - مطالب آبان 1390
یکشنبه 29 آبان 1390

یک حرف هزار نکته

   نوشته شده توسط: علی ولی پور    نوع مطلب :عمومی ،

ازمردم ممالک مختلف سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود سوال از این

 قرار بود ((نظر خودتان را راجع به کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان

 کنید))

 چون

 

در آفریقا کسی نمیداست غذا یعنی چه؟

 

در آسیا کسی نمیدانست نظر یعنی چه؟

 

در اروپای شرقی کسی نمیدانست صادقانه یعنی چه؟

 

در اروپای غربی کسی نمیدانست کمبود یعنی چه؟

 

ودر آمریکا کسی نمیدانست سایر کشورها یعنی چه؟