تبلیغات
منطقه آزاد - مطالب اسفند 1391
سه شنبه 29 اسفند 1391

سال نو مبارک

   نوشته شده توسط: علی ولی پور    نوع مطلب :عمومی ،
سال نو مبارک

ابتهاج چه زیبا می گوید:
زندگی زیباست ای زیبا پسند    .....   زنده اندیشان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست این بی بازگشت    ....       كز برایش می توان از جان گذشت

همگام با نو شدن طبیعت و شکوفه دادن درختان بهاری، ما هم درون مان را نو کنیم، شکوفه بدهیم، باغ حیات مان را با امید و ایمان آباد کنیم. مولوی در شعر زیر می گوید نگاهمان را نسبت به دنیا و زندگی بازتر کنیم و به دیدمان افق دهیم تا آنطور که شایسته است زندگی کنیم.

زندگی زیباست چشمی باز کن        ...........  گردشـــی در کوچــه باغ راز کن
هر که عشقش در تماشا نقش بست     ......  عینک بد‌بینی خود را شکسـت
زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست     .....   زندگی باغ تماشـــای خداســت
گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود     .....    می‌تواند زشــت هم زیبا شــود
حال من، در شهر احسـاسم گم است     .....  حال من، عشق تمام مردم است!
زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا     .....    صبـــح‌هـا، لبـخند‌هـا، آوازهـــا

بهار با همه رنگارنگی اش یک پیام دارد؛ یکرنگی.

بهار 1392 بر همگان مبارک باد