تبلیغات
منطقه آزاد - مطالب آذر 1393
جمعه 28 آذر 1393

ژوزف گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی

   نوشته شده توسط: علی ولی پور    نوع مطلب :ارتباطات ،

ژوزف گوبلز


وزیر تبلیغات آلمان نازی و نابغه جنگ روانی؛


"هیتلر بدون گوبلز مساوی هیچ"


دکتر جوزف گوبلز وزیر تبلیغات حکومت نازی سهم زیادی در قدرت گرفتن هیتلر داشت.وی از اولین کسانی بود که در سالهای گمنامی هیتلر به او پیوست و تا آخرین لحظات زندگی به آرمان های هیتلر وفادار ماند.گوبلز خیلی زود متوجه اهمیت و قدرت رسانه ها در کارزارهای سیاسی و جنگی گردید. جنگ جهانی دوم اولین جنگی بود که رسانه های جمعی الکترونیکی یعنی رادیو نقش مهمی را در شروع و ادامه آن بازی کرد. شعار گوبلز در مبارزات سیاسی این بود:

ذهن و قلب مردم را در اختیار بگیر، روح آنها به دنبال تو خواهد آمد.ادامه مطلب