تبلیغات
منطقه آزاد - مطالب آبان 1394
پنجشنبه 14 آبان 1394

چگونه سرمایه سیاست را اسیر کرد؟

   نوشته شده توسط: علی ولی پور    

سرمایه چگونه سیاست را اسیر کرد؟ 


ویکی لیکس به ما نشان داده است که هم اکنون دموکراسی های غربی توسط نیروهای بازار که هر گونه درکی از آزادی را خوار و خفیف می کنند، اداره می شوند

zizek

اثراسلاوی ژیژک

برگردانرضا جاسکی

در ماه مه توافقنامه بین‌المللی تجارت، که در واقعبه مثابه ستون اصلی قانونی برای تجدید ساختار بازارهای جهانی عمل می کند، به امضا رسیددر حالی که مذاکرات موافقتنامه خدمات تجارتی اشکارا سانسور نمی گشت، اما از آن‌ها بندرت در رسانه‌های ما نامی برده می شداین کم توجهی و پنهان کاری در تضاد کامل با اهمیت تاریخی جهانی آنچه که به توافق رسیده است، قرار دارد.

در ماه ژوئن، ویکی لیکس متن پیش نویس مخفی توافقنامه را علنی کرداین قرارداد بیش از ۵۰ کشور و اکثر خدمات تجاری دنیا را در بر می گیرد.

آن قوانینی را به اجرا می‌گذارد که با جلوگیری از 


ادامه مطلب